Familjenamnet HAMBRUNGER

… har sitt ursprung i det gamla sockennamnet Hamrånge (De hambrunge 1314-19 SD 1946; til hambrungis e. 1320 HL) i Gästrikland, återgående på inbyggarbeteckning fsv. hambrungar  ”de som bo vid hammaren”, syftande på ett markant mindre bergsparti i centrala bygden (Hedblom 1958 s.141).
Sista bokstaven "r" i familjenamnet är ett s k ursprungsgenitiv.

Uttal: ha' mmrung, ha' mmrång. Några äldre skrivformer: De hambrunge 1314 SD 3 S. 148 avskr. 1344, Deinde hambrungi, hambrunge 1302.-19 ib. s. 42.8, 430 avskr. 1344, ecclesiam Hambrwnge 1493 12./7 Upsala RA or.; till hambrungis 1300-talets mitt, Hälsingelagen Schlyters ed. s. 2.6.

 

 

 
Till Minne
                                  

av mina morföräldrar vagnmakaren, timmermannen och byggmästaren                                                                                                                  

- Per Hjelm och hans hustru Naëmi, f Hällström - 

            
på Vifors bruk, Hamrånge  

samt alla övriga, underbara människor från mina barn- och ungdomsår på bruket,    

vilka nu är blott skuggor och borta.


 

 

” - även jag en stadsgrabb, som knappast sett en hytta eller ett utslag, begriper att det är något mycket fint med bergslag, gruva och bruk. Så småningom har jag också lärt mig betrakta Sveriges historia såsom järnsmidd. Och i dunklet i den egna avlägsna släkthistorien skymtar näst intill mytiska gestalter som var bergsmän, smeder, ibland ansedda för mer än vanliga människor och i släktskap med gudarna - VULCANII SÖNER."

                                                                                                    okänd författare

 

 

---oooOooo--- 

 

 

 Åter till HAMBRUNGER varia!