SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD! 

 

 sammanställning av arkivalieuppgifter.

 

 

 

Det svenska KUSTARTILLERIETs (1902-2002) vapen

 

Kustartilleriet blev 1902 ett självständigt vapenslag inom Marinen. Därmed sammanfördes stridsmedel ur olika försvarsgrenar för försvar av betydelsfulla delar av vår kust i ett enhetligt försvarssystem. Vapnets uppgifter var under tidiga år strikt bundna till försvar av huvudinloppen till huvudstaden och våra viktigaste marina baser. Sedan utvecklades Kustartilleriet till ett modernt vapenslag med alla de komponenter som krävdes för att bilda stommen i försvaret av stora viktiga skärgårds- och kustavsnitt. Vapnet upphörde 2002 efter jämnt 100 år. Nedläggningen av Kustartilleriet uppmärksammades bl a i oktober 2002 genom avlossandet av de sista 99 skotten med Ersta-kanonerna, kal 12/70 vid Söderarm i Stockholms norra skärgård.

 

 


Kungliga Waxholms Kustartilleriregementes - KA1 vapen

 

 

 

 Åter till HAMBRUNGER varia!