WIDEBÄCKSLÄKTENs Släktförening – WBS
WBS bildades 1983 till 400-årsminnet av fastighetens Vibäck 1:1 upptagande till brukningsenhet år 1583.
WBS har sedan dess arbetat ideellt med släkt- och gårdsgenealogi till forskningens fromma.
WBS förvaltar idag ett stort dataregister bestående av släktöversikter rörande interna släktgrenar och externa översikter.
WBS verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, donationer och forskningsbidrag.
WBS ordförande är f n Per Ax:son Hambrunger, Stockholm.

 

 

Åter till HAMBRUNGER varia!