Sveriges första kustjägarförband - de legendariska URKUSTJÄGARNA

 

 

Andersson Gösta, f1936

Andersson Kurt,f1936

Andersson Sven, f1936

Aretjäll Ralph, f1936 *)

 

Bengtsson Peter, f1935

Bergström Roland, f1936 *)

Bidestedt Evert, f1937

Björck Roger, f 1937

Bryngelsson Berndt, f1936

Börjesson Lennart, f1936

 

Claesson Björn, f1936 *)

 

Engström Sten, f1936

Envik Magnus, f1936

Eriksson Gunnar, f1936

Eskilsson Ove, f1936 *)

 

Fälth Börje, f1937

 

Gillström Lars, f1936

Grytt Hans, f1936

Gustafson Sture, f1934

Gustafsson Lars-Erik, f1936 *)

Gustavsson Karl-Gustaf, f1936

 

Hagström Karl-Erik, f1935

Hambrunger Per A, f1936

Hellgren Bengt, 1938-1990

Herrström Torbjörn, 1939-1972

Holmberg Ingvar, f1936

Hörnström Bo, f1936 *)

 

Jansson Bo, f1936

Johansson Bernt, f1935

Johansson Stig, f1936 *)

Johansson Ebbe, f1936

Johansson Lars, f1936

Johansson Tor-Björn, f1936 *)

 

Kaistila Matti, f1936

Kallenberg Jan-Erik, f1936

Carlsson Ingemar, f1936

Karlsson Rolf, f1934

Karlsson Stig, f1939

 

Lantz Nils, f1936

Larsson Göran, f1936

 Leopold Anders, f1937 

Lindberg Rolf, 1936-1996

Lindblad Bengt, f1936

Lindholm Erik, f1936

Lundgren Lars, f1936

 

Magnusson Bo, 1936-1996

Malmqvist Joe, f1936

Molin Bengt, 1936-1999

Neiss Karl, f1936

Nellhag Bo, 1936

Nilson Jan I, 1934-2000

Norberg Karl-Erik, f1936

Nyholm John, f1936

Nystedt Lars, f1936

 

Olofsson Sven, f1936

Olsson Roland, f1936 *)

Olsson Kurt, f1936

Olsson Rolf, f1936

Olsson Erling, 1936-2003

Orgmetz Hein, f1935 *)

 

Persson Sven-Åke, f1936

Pettersson Rolf, f1937

 

Rannamäe Rein, f1939

Renberg Bengt O, f1938 *)

 

Sandberg Raymond, f1936

Sandberg Bengt, f1939

von Schewen Börje, f1936

Seger Bengt, f1936

Skönström, Ingvar, f1936

Sterner Stig, f1936

Svensson Berndt, f1936

Svensson Göte, f1936

Sydholt Stig, 1937-2015

Söderlund Per, 1936-1977

Sörmon Bengt, f1935

 

Thour Totti, 1936-2004

 

Wessberg Sven, f1936

Wesslén Stig, f1937

 

Zetterlund Rolf, f1936

 

Åhlund Sven, f1936

Åkesson Leif, f1936

 

 

... och de legendariska instruktörerna!

Urkustjägarinstruktörer 1957 (tjänstegrad 1957)

 

Per H L Carleson 1917-2004, major

 

Rolf G O Högelin 1926-2011, löjtnant

 

Lennart C O Magnusson 1924-2011, löjtnant

 

Nils-Gunnar Olivenbaum 1923-2012, löjtnant

 

B Stefan Furenius f1934, fänrik

 

 

C Valter Hårdsten 1918-1998, flaggjunkare

 

Bild saknas!

 

K E Gustavsson f19XX, flaggjunkare

 

Kurt M Jonasson 1918-1997, flaggjunkare

 

 Erik V Sundberg 1921-2000, sergeant

 

Bild saknas!

 

Olof Bergius 1933-1991, sergeant


K Torsten V Dahlén 1924-2012, sergeant

 

Bild saknas!

 

Sven H Hogevall 1924-2000, sergeant

 

K A Herbert Johansson f1923, sergeant

 

Martin W L Svensson f1934, furir
 

 Åter till HAMBRUNGER varia!