Arvid Nilssons släkts borgerliga släktvapen 
Enligt enhälligt beslut WBS' årsmöte 1983.

Arvid Nilsson släkts borgerliga släktvapen är med sina två sköldar av allianskaraktär. Da emellertid ej någon allians i egentlig mening föreligger i detta falL alltså da två släkter förenats, får vapnet anses sym­bolisera de genom seklerna och generationerna upprepade allianserna mellan i släkten in­gifta släkters agnatiska och cognatiska medlemmar. 

Beträffande sköldarnas form kan sägas att modellen var mycket vanlig under 1100-. 1200- samt 1300-talen. Första gången namnet Möckelsbodar - således den tidigaste benämningen på Karlskoga - möter forskaren, är i ett skriftligt dokument från år 1268, varför sköldformen bedömts passa väl in tidsmässigt. 

Släktvapnet är ritat och framtaget exklusivt för Släkten av chefen för avdelningen för vattenmärkesgravering vid AB Tumba Bruk. Tumba och medlemmen av Grafiska Sällskapet, Stockholm. Per Olof Jannenius, efter en ide av kanslichefen Per A Hambrunger, Stockholm.

 

Arvid Nilsson släkts borgerliga släktvapen får brukas såsom identifikation av samtliga Arvid Nilssons släkts agna­tiska och cognatiska medlemmar, t ex i brevhuvud, på kuvert, visitkort m m. Arvid Nilsson Släkts Släktförenings officiella brevpapper är ljusblått Chainnan med släktvapnet i mörkblått tryck.


Vänster sköld:   Vit botten, videkvistar i guld med röda täck-/foderblad samt gråa blomställningar.

                        Denna sköld skall anses symbolisera stavelsen "WIDE-" i namnet Widebäck. 
                        Samtliga konturer svarta.
 
Höger sköld:     Mörkblå botten, våglinjer i silver (heraldiskt strömmande vatten). 
                        Denna sköld skall anses symbolisera stavelsen "-BÄCK" i namnet Widebäck.
                        Samtliga konturer svarta.
 

Karlskoga         Korsade kanoner i guld med svarta järnsymboler.
stadsvapen:      Samtliga konturer svarta.

 

Förslaget till Arvid Nilssons Släkts borgerliga släktvapen enl ovan, antogs och fastställdes omgående av WBS' årsmötet 1983.

 

WBS' årsmötet 1983 fastställde vidare Arvid Nilsson släkts officiella identifikationsfärger enl följande:
                       gult/guld, mörkblätt, rött. viti/silver, att bäras å ordensband, heders­tecken m m, 
                       samt i alla övriga identifikationssammanhang avseende Arvid Nilsson släkts offentliga
                       representation.

 

 

 

Åter till HAMBRUNGER varia!