FÖRHISTORIEN TILL SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER

av

Per Ax:son Hambrunger, KJ56-57

initiativtagare, stiftande ledamot o KJV:s 1:e sekreterare 1992-1994

 

 

Stridsbåt 90H

Det var en fin morgon i mitten av mars förra året (1991, förf anm). Dagen lovade att bli likadan. Min hustru Carina och jag hade talat om att åka ut till mässan i Älvsjö. Vi skulle se ut en ny segelbåt. Sagt och gjort. Vårt strosande bland utställarna förde oss till en ovanlig farkost i kamouflagefärg och oerhört giftigt formgiven. Det var en stridsbåt 90H! Jag klev ombord och möttes av en trevlig man, fk Robert Krook från AmfBat, KA1. Vi kom ganska snabbt igång med det vanliga snacket och min hustru fick återigen spela rollen som "Den Osynliga Damen", som så många gånger förr i samband med lumparsnack. Till att börja med såg Robert lite tvivlande ut när jag sa att jag var en gammal KJ. Till stor del berodde det hela säkert på min synnerliga sobra hårfärg, vilken drar en aning åt oxiderat, antikt silver. Allt redde dock ut sig och jag blev rappt upplyst om det mesta jag var nyfiken på.

 

Projekt NärfS-57

Jag hade sedan några år funderat på att söka få kontakt med mina KJ-bröder från 1956-57, det första KJ-förbandet någonsin. Krook menade att jag skulle ta kontakt med AmfBat och i första hand med mj Ingemar Wemmenhög, som bl a höll i en tidning som hette TORLEIF. Jag tog Krook på orden och hörde av mej till KA1. Det blev sagt att jag skulle kom-ma ut och hälsa på och en dag i april träffade jag mj Ingemar Wemmen-hög och övlt Tonie Fåhraéus. Det skedde i kasern 3 på AmfBat och KJ Headquarters. Efter en hel del intressant prat, kom vi överens om att jag skulle försöka leta reda på mina kamrater från 1957. Jag döpte projektet till "NärfS-57" av den enkla orsaken att det var på gamla Närförsvarsskolan vi fick vår KJ-utbildning. AmfBat lovade stå för tele- och postavgifter, jag skulle stå för forskning, manus, papper, kuvert, kopiering och distribution.

 

Nummer och namn

Som gammal släktforskare vet jag att det inte finns några genvägar. Vad som krävs är bara hårt och i någon mån relativt enahanda arbete. Sen är det bara att nöta på så blir det resultat. Det gäller upprepade och våldsamma landstigningar likaväl som rotande i gamla arkiv. Jag började dock i en annan ände. 

Televerket har ett elektroniskt register som heter VIDEOTEX. Jag kopplade upp mej mot detta med hjälp av ett modem i min PC och började leta. Ganska snabbt fann jag en del intressanta adresser och telefon-nummer. Dock långt ifrån de 89 man jag var ute efter. 

Jag hade så turen att per telefon få kontakt med kn Valter Hårdsten. Valter är en känd och legendarisk båtchef och inte minst navigatör. Stort är det antal båtchefer som under mörka nätter följt i hans kölvatten. Under samtalet fick jag klart för mej att det kunde vara värt besväret att ta kontakt med chefen för KA1-arkivet, kn Hardy Hedskog. Det var en riktig lyckträff! Han var genast med på noterna och ganska snart hade jag en stadig kontakt med en synnerligen väl insatt dam på arkivexpeditionen vid namn Ann-Marie Sjölin. Tillsammans rotade vi igenom arkivet i källaren under C KA1, öv Bertil Kristensson, vilken också tagit aktiv del i den pågående processen med såväl råd som dåd. 

Ibland damm och övrig bråte i arkivet fann jag så det jag fått tips av Valter Hårdsten att leta efter, nämligen de s k regementsorderböckerna (RegO), för aktuellt år. Med dessa i min hand satte jag mej så på arkivexpeditionen och började leta. Och si! Efter några dagar hade jag hittat mina kamrater från första årets kull. Min glädje grumlades dock något av att de enda uppgifter jag fann att gå efter var efternamnet och det gamla personnumret. För att få fram aktuell adress till var och en av dessa smått historiska urjägare, återstod mycket rutinarbete. Här är ett litet axplock. 

 

Senaste folkbokföringsadress

Cirka år 1970 började man att tillämpa de idag 10-siffriga person-numren och där den 10:e och sista siffran är en s k kontrollsiffra. Detta betydde att jag var tvungen att hyfsa personnumret för varje person som jag hittade. För det första med ett lämpligt antal nollor. Således blev 361205-7 i stället 361205-007. Och för det andra räkna fram den 10:e siffran enligt en "lustig" liten formel. Det är inte så svårt när man kan det, men det går åt en helsikes massa tid! Som ni vet, ger en KJ aldrig upp. Efter några veckor hade jag de kompletta personnumren. Äntligen hade jag då förutsättningarna klara för ett besök på Skattedatabasen i Stockholm. Men först måste jag boka en terminal. Det lyckades och det var dags för ett försök. Med hjälp av en viss kod och ett personnummer kan man få fram senaste adress till de personer som fortfarande är i livet och inte flyttat utomlands. Två dagar senare hade jag funnit adressen till 79 GB-kompisar av 86 full-följande. Ett mycket fint resultat vågar jag påstå så här efteråt. Med dessa uppgifter i min väska tog jag mej hem och skrev in dem i min PC-"burk". Etiketter med adresser tog jag fram med hjälp av ett registerprogram som heter dBASE IV. Så vidtog utskrivning av information samt kopiering och utskick. Efter en tid började svaren att droppa in och jag kände mej mycket nöjd. 

Den vakne och uppmärksamme läsaren kanske undrar varför jag inte tog kontakt med Värnpliktskontoret för Marinen, VKM, och deras stora register! Det hade väl varit mycket enklare? Javisst, men då hade jag aldrig hittat mina kurskamrater! Här är en förklaring på sin plats.

 

Sällskapet Kustjägarveteraner

Men först ska jag dock redovisa resultatet av projekt NärfS-57. I samband med att svaren på det första utskicket till 57:orna började komma i retur, fick jag kontakt med Jan I Nilson. Jan är för närvarande vår klubbmästare i Sällskapet. I maj -91 besökte Janne oss i vårt hem intill Bastionen i Stockholm och efter några glas konjak hade vi bestämt oss. Det här med våra återfunna kurskamrater skulle det nog gå att göra något av. Vi kom bl a överens om att söka kontakt med vår gamle kompaniassistent från 57, Björn Claesson. Björn var efter 35 år fortfarande en föreningsmänniska att räkna med. Han borde alltså kunna vara till nytta. Vi bjöd hem honom några veckor senare till Janne. Efter ett antal whiskypinnar var även Björn på det klara med att vi skulle göra något åt det hela. 

Bland annat fick jag i uppdrag att kalla samman några lämpliga KJ från 57 till en "ljugarträff". Den 15 augusti 1991 träffades vi så hos gamle KJ:n Bernt Svensson på hans fritidsanläggning Domarudden i Åkersberga. 

Närvarande var Bengt O Renberg, Bernt Svensson, Björn Claesson, Lars Gillström, Jan I Nilson, jag själv samt fk Jesper Frithzell, AmfBat, KA1. Jesper hade varit vår kontakt med KA1 sedan en tid. Bland annat som sakkunnig i frågor som gällde tidigare försök att bilda en KJ-organisation i föreningsform. Jesper var även inblandad i det s k TORLEIF-sortimentet på AmfBat, KA1, en verksamhet med försäljning av jackor, overaller, T-shirts, knivar m m, med KJ/TORLEIF-logo. 

Vid denna första träff togs ett enigt beslut om att bilda Sällskapet Kustjägarveteraner. Beslutet skulle gälla tills vidare.
En tillfällig styrelse valdes också. 

Vidare togs beslut om att spåra upp alla övriga kustjägare till och med det senaste årets kull. Uppdraget att spåra upp dessa KJ gick till mej och jag började det hela med att kontakta gamla Värnpliktskontoret för Marinen, VKM, för att om möjligt få hjälp den vägen. Nu kommer den utlovade förklaringen!

 

Uppgifterna som inte fanns

Chef för VKM är, övlt Bengt-Göran Larsson, vilken är en mycket sympatisk och hjälpsam man. Han kunde dock till min stora sorg endast meddela att han bara kunde hjälpa mej med begränsade uppgifter ur sina register. Inte på grund av regler och bestämmelser, utan på grund av att det helt enkelt inte fanns några uppgifter att hämta! Alla sökdata för de tidiga årskullarna i VKM:s register var raderade ända fram till 1970-71! Det är nämligen så att när det handlar om så gamla uvar som jag och andra också förresten, gäller följande. Så länge du är krigsplacerad som KJ så finns du kvar i registret. När du sedan placeras om till en annan befattning, RADERAS automatiskt dina KJ-uppgifter och du försvinner därmed ut i det i KJ-sammanhang helt okända. OM... man inte känner till ditt personnummer förstås! Efter 47 års ålder försvinner du definitivt ur registren i och med att din skyldighet att göra värnplikt upphör.

Enda möjligheten att återfinna KJ för åren 1958-70 var således att åter knyta kontakt med min gamla bekant, Ann-Marie Sjölin på arkivexpeditionen, KA1! Sagt och gjort och vi hamnade åter i den dammiga källaren. Med Ann-Maries fina hjälp fick jag så småningom tag i övriga gamla arkivalier. Jag kunde börja söka på allvar! Sakta men säkert så dök det ena namnet efter det andra upp tillsammans med det "gamla" personnumret. Efter några månader hade jag så hittat personnummer och namn till och med 1961 års kull.

I februari 1992 hade jag till sist nödvändiga data på exakt 3.466 personer. Dessa data avsåg 1957-61 års kullar samt VKM:s aktuella uppgifter fram till och med 1990 års kull. Kallelse till årsmötet den 14 mars 1992, utsändes till samtliga dessa. En mycket ytlig beräkning gav vid handen att det torde fattas ca 1200 personer från 1962-71 års kullar. Fr o m 1970 börjar också VKM:s uppgifter att bli något mera användbara. Jag har nu hela tiden talat om de "meniga" GB, alltså de vanliga gruppbefälen, d v s de egentliga kustjägarna.

 

PBS/PCS samt övrigt KJ-befäl

Nu återstod dock alla PBS- och PCS-are samt alla vid Kustjägarskolan under de gångna 35 åren verksamma befäl. Dessa hade jag inte en aning om hur jag skulle bära mej åt för att kunna hitta. Dock, när nöden är som störst är hjälpen som närmast, som man brukar säga. Hjälpen uppenbarade sig i form av den sedan några år pensionerade övlt Sven Sandell, vilken bor inom synhåll från arkivexpeditionen på KA1. Sven hade blivit nyfiken på mej och min forskning på grund av de allmänt florerande ryktena om mitt "pyssel i källaren". 

Ryktena spreds bl a av tidigare nämnda C AmfBat, övlt Tonie Fåhraéus och C AmfS, mj Ingemar Wemmenhög samt Stf C AmfBat mj Wilhelm Lagerman. Dessa tre hade hela tiden stöttat mej på ett mycket förtjänstfullt vis. 

I de s k mellandagarna i januari l992 träffades Sven Sandell och jag på arkivexpeditionen och lade där upp vår strategi för den närmaste framtiden. Vi arbetar f n med vår forskning i full utsträckning och med en tanke att alla med anknytning till KJ ska återfinnas. Personer med ovan anknytning påträffas i stort sett varje dag. Sven har tagit sig an befäl och PBS/PCS och jag fortsätter som tidigare med GB. Efter hand som vi återfinner dessa personer bearbetas deras data på samma vis som beskrivits ovan. 

När du läser detta är ytterligare drygt 1650 man i stort sett klara för registrering.

 

Varför du inte hört av oss

Det finns i huvudsak en anledning till att vissa (läs: olyckligtvis ALLDELES FÖR MÅNGA!) inte erhållit ett enda ljud ifrån oss. Denna anledning är en för Sällskapets del olyckligt konstruerad rutin för registrering och gallring. Vidare har faktiskt åldern tagit ut sin rätt då många av oss har hunnit fylla 47 år. En del av oss har alltså blivit lite för gamla för registren. Således en del omständigheter som varit helt utanför min kontroll. 

Tidsåtgången vid efterforskningen som sådan har, också rent allmänt, haft en avgörande betydelse för projektet. 

Att jag sedan primärt också varit sysselsatt med kampen för brödfödan och därmed även säkrat familjens överlevnad, har inte gjort saken bättre. Men det hoppas jag att de drabbade dock har överseende med.

Det hela är naturligtvis en fråga om prioritering. 

 

Det löpande arbetet med forskningen har rent praktiskt utförts i två steg på följande vis: 

Steg 1. Primär forskning.

- Besök i arkivet på KA1. Framtagning av arkivalier. 

- Sammanställning av personnummer-/efternamnsuppgifter.

- Hyfsning av personnummer.

- Uträkning av kontrollsiffra (den 10:e siffran).

- Inmatning av personnummer och namn i PC med hjälp av

   registerprogrammet dBASE IV som är en relationsdatabas.

- Uttagning av forskningsunderlag i form av söklista (s k lakan) i stigande

   personnummerordning. 

Steg 2. Sekundär forskning.

- Bokning av terminal hos Skattedatabasen i Stockholm

- Besök vid Skattedatabasens sökterminal för att med angivande

   av en speciell kod och ett personnummer erhålla senaste folk-

   bokföringsadress till aktuell individ.

- I bostaden inmatning av folkbokföringsadressuppgifter

   i PC (dBASE IV).

- Sortering och utskrift av adressetiketter för utskick.

 

Konstituerande årsmöte

Det startade som ett begränsat försök att rekonstruera Sveriges Första Kustjägarförband. Det slutliga resultatet blev en mycket inressant föreningsbildning i och med det konstituerande årsmötet på Strand Hotel, Stockholm, Lördagen den 14 mars 1992. 

Inte mindre än 139 medlemmar deltog vid det historiska och högtidliga tillfället. Däribland ÖB, gen Bengt Gustafsson, inspektören för Kust-artilleriet (IKA), öv1 Per Lundbeck, den förste KJ-kompanichefen, numera pensionerade C GBK, öv1 Per Carleson samt den legendariske C KustJS, övlt Åke Larsén, även han pensionerad. 

De medverkande i övrigt var AmfBat, KA1 med ledningsbåt Led-99 samt två stridsbåtar 90H. Hedersvakt med förbandets fanor under befäl av

C AmfBat övlt Tonie Fåhraéus, och allt detta mot en bakgrund av festlig marschmusik.

Ett uttömmande referat av årsmötet kan läsas på annan plats i denna tidning (Tidningen Kustjägaren nr 1/92!). 

 

Olyckliga externa rutiner

Jag vill slutligen, än en gång, beröra ett beklagligt faktum. En del gamla kustjägare har, som ovan sagts, sorgligt nog berövats möjligheten att så att säga få vara med från början. Detta beror endast och allenast på en olycklig rutin för registrering och gallring och som jag själv inte kunnat göra något åt. Inte någon annan heller, för den delen. 

Det är bara att beklaga att dessa omständigheter fått råda. Jag hoppas dock att alla drabbade nu fått en förklaring de kan acceptera. 

Av hela mitt KJ-hjärta hälsar jag er alla hjärtligt välkomna i denna synnerligen exklusiva och lysande fina gemenskap. 

Preliminärt ser det ut som om vi skulle komma att hamna någonstans mellan 4500 - 5000 pers sammanlagt. Alltså sammantaget GB/KJ, PBS/PCS och övrigt befäl med KJ-anknytning! Vårt mål är att alla ska bli medlemmar. Idag är det totala antalet betalande och därmed aktiva medlemmar, drygt 540 stycken! Uppgiften avser det aktuella läget i mitten av maj månad 1992. 

Med en positiv grundinställning, riktat intresse och kraftfulla enskilda insatser, ska vi tillsammans förverkliga Sällskapets syften.

 

Förkortningar:

AmfBat = Amfibiebataljonen  

CAmfbat = chefen för Amfibiebataljonen    

CAmfS =     -"-   Amfibieskolan

CGBK =     -"-   Göteborg-Bohus Kustförsvar

CKA1 =     -"-   Kungl Waxholms Kustartilleriregemente

CKustJS =     -"-   Kustjägarskolan  

fk = fänrik    

GB = gruppbefäl

IKA = inspektören för Kustartilleriet

KA1 = Kungl Waxholms Kustartilleriregemente

kj = kustjägare  

kn = kapten

mj = major

NärfS = Närförsvarsskolan

PBS = plutonbefälsskola (elever vid)

PC = personal computer

PCS = plutonchefsskola

RegO = regementsorder

Stf = ställföreträdande

VKM = Värnpliktskontoret för Marinen      

ÖB = överbefälhavaren                    

öv = överste

öv1 = överste av 1:a graden

övlt = överstelöjtnant                  

 

 

 Åter till HAMBRUNGER varia!