Bild: Bo Nellhag (KJ 1956/1957) 1957

 

 

SANCTA BARBARA

   Sancta Barbara är enligt
   sägnen skyddshelgon för  
   människor som handskas  
   med sprängmedel i alla dess
   former.

   Det var i Spanien som
   Barbara först upptogs som 
   artilleristernas kyddshelgon.
   Kejsar Karl V ut­färdade 
   förordningar härom. Bl a 
   skulle artilleristerna sedan 
   kulan införts i loppet göra 
   korstecken över mynningen 
   och anropa Barbara om 
   hjälp. 
   Vidare skulle hennes bild 
   sättas upp i artilleriskolor, 
   arsenaler, tyg­kammare och 
   kruthus. 

   Den 4 december, Barbro-
   dagen, firas Barbaras 
   namnsdag bland artillerister 
   världen över.

   Sedan åtskilliga årtionden
   är Sancta Barbara 
   avkanoniserad av den 
   katolska kyrkan men för 
   artillerist­erna kommer hon  
   alltid att förbli ett 
   skyddshelgon. 
 
 
 

 Åter till HAMBRUNGER varia!