Fäbodställen i Åbyn

av L-E L, Höjen

 

När Sältdala kronoallmänning år 1775 äverläts till Axmar bruks ägare som rekognitionsskog, tvingades byamännen i Åbyn, Hagsta, Berg och Sjökalla att flytta sina fäbodställen från trakterna norr och söder om Sörsundet till nya fäbodställen. Kvar blev Prästbordet och Överstelöjtnantsboställets fäbodar på Furön. 

Prästbordets fäbodstuga är kvar än idag, om än i dåligt skick och numera tillhörande skogsbolaget Stora Skog. 

Prästbordet hade sommarfäbod i Hari. När bönderna hade bärgat in sitt hö från slåtterängarna runt Sörsundet, flyttades korna från Hari till höstfäboden på Furön. Korna fick då gå strandlångt från Hari över Norrsundsströmmarna till Furön, medan fäbodsakerna roddes i båt efter kusten till Brännäbben och upp efter bäcken från Prästsjön till fäbodstugan som låg nära stranden. 

Anders Hammarström 1864-1939, Rån, berättade att han var med och rodde dessa fäbodsaker i sin ungdom när han var anställd i Prästgården. 

En som var fäbodstinta i Prästfäboden i åtta somrar hette Brita Hansson, gift Lundgren, och var bosatt på Skambacken i Åbyn. 

Dåvarande ägaren av Åbyn nr 12, Anders Olsson, flyttade till Åbyns Urfjällsskog öster om Tönnebrosjön mellan Sjömuren och Valsmuren i jämnhöjd med Orrnäset. Den sista fäbodstintan där hette Mimmi Englund, gift Axman, f1883, flyttade till Folkärna 1921. Av detta fäbodställe finns bara en del grundstenar kvar samt diken i Valsmurskanten. 

I skogshandlingar från Laga Skiftet 1868-1879 är noterat för Litt M nr 12, ägare kyrkvärden Per Andersson, ägofigur nr 74: nämnes Hundsjö fäbodar, beläget nordväst om Hunssjö. Platsen är idag okänd. Hunssjön har sedermera sänkts genom utdikning. 

Till Fagervik flyttade ett flertal bönder. Vid Laga Skiftet 1868-1879 delades marken upp i sju olika vallar som kallades Gammel-Gästis, Murars, Hed-Holmkvists, Lars Lars, Häggblom, O-Nils och Bolagsvallen. Av dessa är nu endast Lars Lars och Hed-Holmkvists stugor kvar. 

På Gammel-Gästis och Murars fäbodställen är det några grundstenar kvar och det har växt upp skog som nu är avverkningsbar. 

I Hed-Holmkvists fäbod var Melida Holmqvist, (f Hed 1896 7/4, forsk anm!) den sista fäbodstintan. Melida och Johan Holmkvist (f1895 11/5, forsk anm!) slutade med kreaturen 1954. Nu är mågen Bernt Nilsson och dottern Lilly (f1928 30/1, forsk anm!) ägare av fäbodstugan. Tomten är avstyckad och fäbodstugan har fått en tillbyggnad. 

Lars Lars fäbodstuga och ladugård är kvar i oförändrat skick. De som sist var där med kor och häst var Ester (f1906 9/8, forsk anm!) och Gösta Larsson (f1903 6/11, forsk anm!), Åbyn, åren 1937-51. Dessförinnan hade Lars Lars själva sina kor och får där. Åren 1934 till 1936 var Ida Wahlström-Kolström (f1914 9/5, forsk anm!) från Katrineholm fäbodstinta där. Tidigare var Astrid Åsbrink, Åbyn, Katarina Bohlin, Göttorpsvägen samt Johanna Forsberg-Svensson, Katrineholm, fäbodstintor där. 

Häggbloms vall är styckad till tre fritidshustomter som är bebyggda. 

O-Nils´ och Bolagsvallarna är det ingen bebyggelse på. Bolagsvallen äges numera av Fagerviks Stugägarförening som har anlagt en bad- och båtplats där. 

Erik Jansson hette ägaren till Åbyn nr 1 som nu äges av Sten och Stig Häggblom, han byggde sin fäbodstuga på Rån, eller Rossvallen, som den då kallades. Karin Kullström-Berglund, Vattharen, var fäbodstinta där 1937 då hon gjorde smör, ost och messmör av mjölken. År 1951 var Inga Larsson-Fransson, Åbyn, fäbodstinta där men då levererades mjölken till mejeri. 

Höglund-Svenssons fäbodstuga på Rån är kvar och där var Lydia Höglund, Åbyn 12:5, 2:3 den sista fäbodstintan. 

På Härdners 2:2, fäbodvall är ett fritidshus byggt och även på Rån. Erikssons 1:6, är kvar som fritidshus men Anderssons 1:5, fäbodställe på Rån är ej kvar. 

Häggblom-Andrén, Sjölöt, hade fäbod på Rån ca 100 meter söder om där David Ljunggren nu bor. Anna Andrén var fäbodstinta där omkring 1920. 

På Lötvallen hade Wallsters 10:5, fäbod fram till 1930. Det var strax intill där idrottsplatsen nu är belägen. 

I Lindgrens Rönningen ca 2½ km från landsvägen på Rån, söderut efter Sjugmursvägen, hade Olle Lindgren 9:9, och Klas Andersson 9:10, sina kor till slutet av 1930-talet, med Märta Andersson, Lunda och dottern Hilda Andersson-Eriksson som fäbodstintor, vilka tillverkade smör, ost och messmör. Alex Lindgren fick hämta sin hushållsmjölk dagligen därifrån. Ofta hade han sällskap med Erik Hägglund, Rån. År 1959 planterades fäbodvallen igen med granplantor, men fäbodstugan står kvar. 

Holmbergs, Vattharen, hade fäbodställe på östra sidan av Åby-Måsen till omkring 1920. Endast rester kvar. 

Vid Sjugmursodlingarna hade Karin Schölin 11:7 och Anna Lindström 11:6, korna på sommarbete, men de bodde hemma i Åbyn. 

Hildegard Lewin 1:9, och Klara Eriksson 1:6, hade en tid sina kor i Fridhem och Sånkkilen i Åby-Näset. "Holmas" Lars Forsmar-Anna Lindkvist 12:12, hade också korna i en sommarladugård i Åby-Näset, ca 150 meter öster om nuvarande Bergbyvägen. Denna är numera riven. 

Detta är vad Åbyns Bycirkel fått fram om Åbyns fäbodställen.

 

Källa: AFTONSTJÄRNAN 1988 nr 2, ss9-11.

 

 

 

 

 Åter till HAMBRUNGER varia!