En nyupptäckt ”Geflebohamn”?
av Harry Lohsby. 

 

Man vet sedan gammalt att gävlefiskarna haft per­manenta fiskeläger vid Hamrånges kust, nämligen på Gåsholma, Axmarby, Kusön, Kusökalv och Rävskär. I ett arbete jag utfört gemensamt med Jan Westlund fann vi emellertid att gävleborna haft ytterligare en hamn i Hamrånge, nämligen på sydsidan av Lindön. Av Geometrisk Charta Öfver Lindö Skogs delning ..., upprättad år 1743 af Nils Spole (Hamrånge Socken, akt nr 14, Gävle­borgs Läns lantmäteri) framgår att gävlefiskarna haft en fiskehamn med två bostadshus där. 

Fiskaresocieteten i Gävle bildades år 1738 eller 1739, men om några anteckningar gjorts i deras analer beträffande Lindöns fiskeplats, har jag ej undersökt. Det är nog inte att förmoda att några sådana gjorts, eftersom inga uppgifter om platsen finns i litteratu­ren. Kanske var fiskeplatsen redan övergiven, innan man började föra journal och kassabok i Fiskaresocieteten.

 

 

 

 

 

 Åter till HAMBRUNGER varia!