Hagsta skola

 

År 1874 kom det upp på en kyrkostämma att man skulle bygga ett skolhus i Hagsta. Man fick 300 kronor i bidrag och nöjde sig med att bygga ett skolhus. Detta bestämdes efter att det blivit lag år 1842 på att alla måste börja skolan innan dom fyllt 9 år.  

Hagsta skola invigdes i december 1879.  

År 1880 hade man den första skolundervisningen som leddes av Hedda Sundgren som var småskolelärarinna. En småskolelärarinna fick som högst 300 kronor i lön per år plus fri bostad med vedbrand.  

Under årens lopp har skolformerna ändrats. Ett tag undervisade lärarinnan 4 månader i Hagsta och 4 månader i Viksjö. Men sedan blev Hagstas skola fast skola och lärarinnan slapp undervisa i båda skolorna.  

År 1898 blev det även folkskola i Hagsta och en folkskolelärarinna anställdes. Hon hette Selma Andersson och undervisade eleverna från åk 4-6.  

Folkskollärarens lön var betydligt bättre än småskollärarens, 700 kronor i årslön plus bostad med vedbrand. Deras löner höjdes 1910. Folkskolebarnen och småskolebarnen undervisades i samma skolsal. Folkskolebarnen på morgonen och och småskolebarnen på middagen.  

1924 bestämdes att en till skola skulle byggas där barnen upp till klass 6 undervisades. Skolan hade två klassrum och en träslöjdssal i källarvåningen.  

1959 lades skolan ner och eleverna flyttades till Bergbyskolan, som byggdes under åren 1962-63.  

Nu förtiden har man i den gamla skolan möten och använder lokalen till sammankomster och fester. I den nya skolan har man vävkurser.  

Före, innan någon av skolorna byggdes, hade en tant i Storvadsbro skola för barn i alla åldrar och klasser. Där fick dom både lära sig läsa och skriva.

 

Källa: AFTONSTJÄRNAN nr 1, 1998, ss38-39.

 

 

 

 Åter till HAMBRUNGER varia!