Ett flyghaveri med dödlig utgång.
av Per Ax:son Hambrunger


Sent en kväll satt jag hos min mormor och morfar på Vifors och vi lyssnade på radion. Plötsligt hördes ett motorbuller från ett mycket lågt flygande flygplan. Jag sprang ut och tittade upp i den mörka skyn men såg naturligtvis ingenting och hörde bara ett avtagande motorljud åt Ockelbohållet. Senare på Nyheterna berättade man att ett flygplan försvunnit under kvällen i vårt område.

Tidigt på morgonen kom forstmästare Andersson och knackade på dörren och undrade ifall Morfar ville följa med till Vittersjö där man hitta ett störtat flygplan. Jag fick också följa med och fick nästan ont i magen av spänning. Vi körde söderut på Riks-13 och svängde av vid Ockelbovägen och följde den några kilometer när vi blev stoppade av en polis. Forstmästaren talade om vem han var och att han representerade Bergvik & Ala Nya Aktiebolag och vi fick fortsätta mot Vittersjö station där vi stannade och gick vidare till fots utefter järnvägsspåret.
Efter en stund kom vi fram till en mindre folksamling och morfar och forstmästaren pratade lite med ett par personer och de visade oss vidare en bit in i skogen där vi till sist i det tilltagande morgonljuset upptäckte några uniformerade personer som arbetade med resterna av ett söndertrasat flygplan. De beordrade oss att inte gå längre fram, då det satt en död flygare kvar i det söndertrasade flygplanet.

Det hade nu blivit betydligt ljusare ute och man kunde se haveriets omfattning och den olyckligt omkomne som satt kvar i flygplanet.

 


Vittersjö stationshus

 

Efter en stund återvände vi hemåt till Vifors där vi lugnade ned oss efter den tragiska händelsen.

En tid därefter kom forstmästare Andersson upp till min morfar och visade ett dokument som han hade fått från något han kallade Haverikommissionen.
I detta papper berättades att en ”fänrik Nils H:son Böhme omkommit den 19 februari 1948 sydväst om Vittersjö järnvägsstation med ett flygplan av typen SK 14A (tillhörande F 5 i Ljungbyhed) till följd av vikning efter motorstörning och isbildning” och att denne Böhme vid förolyckandet var skriven i Söderala församling med adress Söderhamns Flygflottilj - F15.

F ö såg jag åtskilliga gånger en autogiro på så låg höjd över Vifors att man tydligt urskiljde piloten, vilken flög på nordostlig kurs och kunde också med spänning under kriget följa det tyska postplanet, som varje dag omkring 15.00 flög från Norge på hög höjd och rak ostlig kurs mot Finland.

 

 

 

 Åter till HAMBRUNGER varia!