1800-talets Hamrånge
av Barbro Schönning

 

… utdrag. 

I pastorsexpeditionens arkiv här i Hamrånge, finns mycket intressant material, som berättar om forna tider. Under 1800-talet var det inte så väl beställt med läskunnigheten hos allmogen och inte många hade råd att hålla sig med tidning. Nyheterna fick man från predikstolen efter söndagens högmässa det var då de inkomna kungörelserna lästes upp, det kunde gälla auktioner i socknen, borttappade och upphittade saker öppnandet av affärer och naturligtvis sammankomster av olika slag. 

Samtliga kungörelser är handskrivna och väldigt vacker handstil hade Per Ludvig Forsberg som år 1885 meddelar att han öppnar affär i Åbyn och ödmjukeligen rekommenderar sig, försäkrande om ett redbart och välvilligt bemötande. I byn Berg fanns det affär tidigt, år 1868 hyr Jon Ersson ut av sin undantagsjord från hemmanet nr 4, Bergdal kallat, platsen på vilken stugubyggnaden och bryggstugan av ålder är uppförd, ävensom väg till källa, emot en hyressumma av tio riksdaler per år från den 1 okt. Byggnaderna hyrdes av C J Ahlbom som drev bageri och affär och senare efterträddes av F E Malmgren. 

En annan form av verksamhet som kan nämnas är en kungörelse som förmäler att "porträttering" i fotografi, verkställdes alla dagar under denna vecka, från kl 9 till 3 på dagen. Lokalen är hos kyrkovärden Per Andersson i Åbyn. Daterad den 20 nov 1864 av C.E Rehnström fotograf. 

Tänk vilka fina kort som finns kvar från den tiden och lägg märke till att alla människor är helgdagsklädda och fina. 

Om vi går 20 år fram i tiden står det att en urnyckel är upphittad och återfås hos Anders Ers mor på Rån. Det var hon som körde posten på skottkärra. Samma år i januari, blev ett par "guttaperkabottiner" bortbytta på syföreningen hos Blombergs i Berg, den som tagit miste kunde göra anmälan i komministergården. 

De flesta kungörelserna gäller auktioner. År 1890 anmäler Lars Östlin i Axmarby, att auktion hålles i hans handelsbod vid Åby kvarn där hela det innevarande lagret säljes och där finns allt, som till en välsorterad affär hör. Klockan tolv på dagen säljes handelsboden. Säkra köpare erhålla tre månaders anstånd med betalningen, osäkra köpare betalar kontant. Är 1894 var det auktion efter framlidne kapten och riddaren A F. Paues på Viksjö, där all lösegendom skulle säljas. 

Byn Berg har ett mycket intressant förflutet. Där hölls komarknad ända in på 1900-talet, det var jämtlänningar, som kom hit och sålde kor. Det finns ett gammalt foto som dokumenterar en sådan händelse och en kungörelse från 1889 omtalar att det hit kommer en större kodrift, men någon dag senare anmäler samma ägare att fyra fjällkor finns till salu i logen på andra sidan landsvägen, intill handelsboden i Berg. Det gick väl lite trögt mot slutet av försäljningen. 

Ett annat papper omtalar att hyvlat och ohyvlat virke, listverk och rutstaket försäljes från ett lager vid Norrsundets sågverk, samt att goda pråmrötter uppköpes vid samma ställe, året var 1892. 

En man vid namn Emil Lindvall öppnar urmakeriverkstad i kyrkskolehuset en trappa upp och utlovar gott arbete och billiga priser. 

Från Gävle kom en anhållan om att Herr Kyrkoherden godhetsfullt ville från predikstolen uppläsa, att färsk talg av nötkreatur köpes till högsta dagspris av Carl Tillberg, som lördagar träffas vid sitt äggstånd å salutorget, eller andra dagar uti sitt lysoljemagasin i Hagelinska gården. 

Föreningsverksamheten var livlig i Hamrånge på den tiden. Axmarbruks Blåbandsförening anordnar fest till förmån för nödlidande i Lappland. Det är nykterhetsfest i Baptistkapellet med föredrag av Aron Lundén från Grååsen. Logen God Hamn har fest i Bönhuset med föredrag. Sång o musik utföres av Axmarbyns musikanter, kaffe serveras mot en inträdesavgift av 25 öre. Kristliga Föreningen Unge Män Hoppets Här har årsmöte i samma lokal med predikan av kh Öberg, m.fl. Hamrånge Missionsförening har månadsmöte fjärdedag påsk och Hamrånge Lutherska Jungfruförening kallas till extra sammanträde om tisdag afton kl åtta. Den föreningen lever fortfarande men har bytt namn till Hamrånge Kvinnoförening, jungfrurna blev äldre med tiden och en del blev fruar, därför byttes namnet ut. Ockelbo missionsförsamlings sångkör annonserade en konsert i Hamrånge kyrka till förmån för en ung obemedlad musikstuderande. På programmet finns bland annat tre sånger av O D Lindvall, som även skrev texten till Konvaljens avsked, han var ju född på Viksjö år 1849 (organist o urmakare född den 18 augusti, forsk anm) men flyttade senare till Ockelbo. 

Rättsväsendet verkar fungera då det meddelas att till vederbörandes kännedom meddelas att en mansperson N N efter att hava jämlikt Kgl Svea Hovrätts utslag av den 2 juli 1850, blivit för tredje resans stöld straffad med 14 par spö. Söndagen den 28 juli i Gefle stads stora kyrka undergick den senare genom samma utslag ådömde uppenbar kyrkoplikt. Undertecknat av länsman K Wattman. Nära femtio år senare meddelas enligt Häradsrättens utslag av den 31 dec 1898, skall den från N N den 2 sept 1898 vid en älgjakt fråntagna hund och bössa, å öppen auktion försäljas och kungöres denna auktion att hållas å Axmarbruk, lördagen den 14 febr 1899 kl 12 på dagen. Det var hårda bud för den som bröt mot lagar och förordningar. Det här är en liten del av vad som finns bevarat, det fanns även en del räkenskaper från åren 1857-1859 då nuvarande kyrkoherdegården byggdes. Då kostade 400 st femtums spik fyra riksdaler och ett kvitto från Per Jonsson i Vij berättar att han lagt nytt golv i sockenstugan och erhållit för tre dagars arbete tre och sjuttiofem. 

Visst är det väl värdefullt att man bevarat alla dessa handlingar. För den som är intresserad av det gamla Hamrånge är det ju en verklig guldgruva att ösa ur. 
Källa: AFTONSTJÄRNAN 1988 nr 1, ss9-11.

 

 

 

 

 

 Åter till HAMBRUNGER varia!