Lundbloms på Lunda

av Marianne Lundqvist

 

Sedan tidigt 1700-tal har den stått där, gården intill gamla E4 vid Åbydal i Hamrångefjärden och som i begynnelsen var länsmansboställe, men även rastställe för postdiligensen och forbönder. 

Den är förmodligen uppförd någon gång efter ryssarnas härjningståg i bygden på 1720-talet och här bodde också en skattebonde vid namn Lundblom. 

Som ett slags monument över gångna tider har den funnits där och har för oss alla, gammal som ung, varit ett självklart och naturligt inslag i bilden av vår by.

 

 

Sista generationen Lundblom, Hanna (f Sandberg 1893 2/9, forsk anm!) och August (f1885 6/11, forsk anm!), som bodde på gården avled i mitten på 1950-talet, medan dottern Karin Heed (f1921 7/12, forsk anm!) med sin familj flyttade in i ett nyuppfört hus strax intill. 

Alltsedan dess har den gamla gården stått obebodd och anses idag i alltför dåligt skick, att bevara. Nuvarande ägare planerar därför att till sommaren riva gården och därmed får vi se ännu en bit av Hamrånges historia försvinna.
Källa: AFTONSTJÄRNAN 1989 nr 1, s8.

 

 

 

 

 Åter till HAMBRUNGER varia!