Sandbacka Ångsåg - ägare E. Werner, Norrtjärn.
a
v Harry Lohsby. 

Informant Andreas Bohm, Norrtjärn.

 

Några uppgifter har hämtats ur Hamrångeboken eller erhållits från Länsmuseet i Gävle. 

Sågen anlades år 1901 vid sydöstra ändan av Kroktjärnsmyren. Den var enramig, med kantverk och efter tiden modern. Arbetsstyrkan vid sågen var sex man, två spelade in timmer, en kantsågare, en sågare, en eldare och pannskötare och en tog undan bräder och ribb. Man arbetade tio timmar per dag under sommartid. Vintertiden ägnades åt skogsarbete och framkörning av timmer. Werner ägde flera hästar, men lejde ända många. Under sommaren var två åkare sysselsatta med transport av virke från sågen till Råhällans järnvägsstation. Vir­ket såldes huvudsakligen till Nybergs Brädgård i Gävle. 

Under sina glansdagar friköpte Werner ett stort skogsparti, Sandbacka, men köpte ändå mycket timmer. A. Bohm arbetade vid sågen åren 1909 - 11 och erhöll trots sin ungdom full lön, tre kr per dag, som var li­ka för alla. 

Driften var redan vid denna tid på tillbakagång. Man tärde tydligen för hårt på skogstillgångarna. Werner synes inte ha tålt framgångarna så bra. "Han kom i lag med stora affärsmän och skrev på åt dem. Han lär ha fått betalt för påskriften." Han trodde att han kunde sätta sig över bestämmelsen om att låta bli att besiktiga ångpannan och maskinen, men fick böta. Många historier om honom är fortfarande levande. 

Från och med år 1918 användes sågen endast för husbehov och år 1927 stannade den för gott. År 1929 köptes den av Franksson i Ockelbo, vilken rev och flyttade den samma år.

 

---oooOooo--- 

 

 

Torvströfabriken i Sandbacka - ägare E. Werner, Norrtjärn.
av Harry Lohsby. 

Informant Andreas Bohm, Norrtjärn.

 

Åren 1911 - 13 arbetade A Bohm vid torvströfabriken tillsammans med ägarens dotterdotter Jenny Werner. Arbetet utfördes på ackord och uppgick till 25 öre/ m3. Produktionen var 12 m3 per dag. Jennys inkomst är obekant. Torven togs upp på rälsgåenäe vagnar och pressades till balar av ångmaskinen på Werner-sågen. Man le­vererade två sorters torv, en grövre och en finare, mer multnad till ett pris av 2 kr per bal. Driften var givetvis begränsad till sommaren, då sågen var i gång. Torvströn användes som strö under hästar och kor. 

Fabriken startades troligen samma år Bohm började arbeta där. Hur länge den var i drift är obekant, men sågens glansperiod var redan förbi och då det torde ha varit dålig affär att köra ångmaskinen enbart för torv­strötillverkningen, kan man antaga att driften nedlades någon gång före 1918, då man vet att sågen kördes endast för husbehov. 

 

 

 

 

 Åter till HAMBRUNGER varia!