Bildgalleri

Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER - KJV

 

 

Under ledning av Urkustjägarna-KJV:s Interimstyrelse

och i närvaro av bl a Överbefälhavaren - ÖB, general Bengt Gustafsson, inspektören för Kustartilleriet - IKA, översten av 1:a graden Per Lundbeck, den förste KJ-kompanichefen, numera pensionerade Chefen för Göteborgs och Bohus Kustartilleriförsvar - CGBK, översten av 1:a graden Per Carleson samt den legendariske Chefen för Kustjägarskolan - CKustJS, överstelöjtnant Åke Larsén, även han pensionerad; 
medverkande i övrigt var Amfibiebataljonen - AmfBat, Kungl Waxholms Kustartilleriregemente - KA1 med ledningsbåt Led-99 samt två stridsbåtar 90H, Hedersvakt med Förbandets fanor under befäl av Chefen för Amfibiebataljonen - CAmfBat överstelöjtnant Tonie Fåhraéus, och allt detta mot en bakgrund av festlig marschmusik framförd av Marinens Musikkår,

skapades Sällskapet Kustjägarveteraner - KJV, på Strand Hotel Stockholm -
LÖRDAGEN den 14 mars 1992!

 

 

 

Åter till HAMBRUNGER varia!

 

 

KLICKA på bild för STÖRRE format!

19920314 Stockholm 02.jpg

Stridsbåt 90H vid Strand Hotel, Stockholm

19920314 Stockholm 03.jpg

Överstelöjtnant Tonie Fåhraeus med KJV:s vapen.

19920314 Stockholm 04.jpg

KJV:s Presidium med Hedersvakt.

19920314 Stockholm 11.jpg

Överstelöjtnant Tonie Fåhraeus och Åke Larsén, överstelöjtnant (ret)

19920314 Stockholm 12.jpg

Överstelöjtnant Tonie Fåhraeus och Lars Gillström, kj57.

19920314 Stockholm 13.jpg

Rad 1 fr VÄ:
Bengt o Renberg, kj57, Heribert Johansson, sergeant57, Per Lundbeck, överste 1:a graden (IKA), Christer Carlsson, kapten (CKjkomp), Jan Neumüller, major (res);

rad 2 fr VÄ:
Åke Larsén, överstelöjtnant (ret), Bertil Stjernfelt, militärhistoriker, Erik Jarneberg, överste 1;a graden, Wilhelm Lagerman, major, Ingemar Wemmenhög, major;

rad 3 fr VÄ:
Walter Hårdsten, flaggjunkare57, Nils-Gunnar Olivenbaum, löjtnant57, nn, Claes-Göran Hedén, överste 1:a graden (CKA1), nn.

 

19920314 Stockholm 14.jpg

Hedersvakt Kustjägarkompaniet.

19920314 Stockholm 18B.jpg

Björn Claesson, kj57, Per Carlesson, (major57) överste 1:a graden (ret), Leif Åkesson, kj57.

19920314 Stockholm 17.jpg

Jan Neumüller, major (res).

19920314 Stockholm 21.jpg

Stridsbåt 90H.

19920314 Stockholm 23.jpg

Ingemar Wemmenhög, major, Lars Gillström, kj57, Marcus Küchler, kj??.

19920314 Stockholm 26.jpg

Per Carleson, överste 1:a graden (ret), Tonie Fåhraues, överstelöjtnant, Bengt Gustafsson, general (ÖB).

19920314 Stockholm 27.jpg

Per Ax:son Hambrunger, kj57.

19920314 Stockholm 31.jpg

Bengt Gustafsson, general (ÖB).

19920314 Stockholm 33.jpg

Per Carleson, överste 1:a graden (ret), Bengt Gustafsson, general (ÖB).

19920314 Stockholm.jpg

Stridsbåt 90H.

19920314 Stockholm 16.jpg

Inspektören för Kustartilleriet - IKA, öv1, Per Lundbeck och initiativtagaren till Sällskapet Kustjägarveteraner - KJV, Per Ax:son Hambrunger. kj 56-57

19920314 Stockholm 30B.jpg

Bengt Gustafsson, general (ÖB) och Per Ax:son Hambrunger, kj57.

19920322 Stockholm 34.jpg

KJV:s 1:a Styrelse 1992:

Övre raden fr VÄ:
Jesper Frithzell, suppl, Olle Hellström, ord ledamot, Magnus Maurex, suppl, Jan I Nilson, suppl, Markus Küchler, suppl, Lars Gillström, ord ledamot, Lars Danielsson, ord ledamot;

Nedre rad fr VÄ:
Ingemar Wemmenhög, suppl, Per Ax:son Hambrunger, KJV:s 1:e Sekreterare, Bengt O Renberg, KJV:s 1:e Ordförande, Hans Renvall, ord ledamot.

19920314 Stockholm 24B.jpg

KJV:s fotograf, Fredrik Allvise, vpl 1:e motorman, statsisbrytaren ODEN.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)